Koordynator ds. sprzątania

Koordynator ds. sprzątania
Forma zatrudnienia: Pełny etat
Oferuję / Poszukuję: oferuję
Dział Rekrutacji
Miasto: Kielce
Był online: 20 godzin temu
Ogłoszeń sprzedającego: 140

Zamieszczono: 11 lut 2020

Opis towaru przez autora:

W związku z intensywnym rozwojem P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. poszukuje dynamicznej i operatywnej osoby na stanowisko:

KOORDYNATOR OBIEKTU

Miejsce: Kielce

WYMAGANIA:

- mile widziane doświadczenie w zakresie kierowania i organizacji pracy podległych pracowników

- dobra znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office w szczególności WORD, EXCEL)

- dobra znajomość przepisów prawa pracy

- umiejętność pracy pod presją czasu

- orzeczenie o niepełnosprawności

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- nadzór i koordynacja pracy na obiektach

- prowadzenie procesów rekrutacyjnych

- wdrażanie i szkolenie nowych pracowników

- dbałość o jakość usług i przestrzeganie procedur

- optymalizacja koszów usługi

- budowanie oraz utrzymywanie pozytywnych relacji z kontrahentami

- współpraca z innymi działami w firmie

- raportowanie działań

OFERUJEMY:

- ciekawą i odpowiedzialną pracę

- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

- umowę o pracę i stabilne warunki zatrudnienia – długofalowe zatrudnienie

- niezbędne narzędzia do wykonania pracy (laptop, telefon)

- pracę w zgranym zespole

- szkolenia zawodowe

P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. Warszawska 34 jest firmą specjalizująca się w świadczeniu usług ochrony mienia oraz usług porządkowych. Firma posiada status Zakładu Pracy Chronionej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny 41 341 20 28 lub przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres rekrutacja@karbelack.pl

Dziękujemy za wszystkie zgłoszone oferty!

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o.

ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce;

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4

25-112 Kielce

3.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji kandydatów do pracy na podstawie:

* Art. 6 ust. 1 lit. a) i c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi;

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym

z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów;

6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi;

9.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

(podpis kandydata) (podpis Administratora)

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę P.W. KARABELA-CK Sp. z o.o. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje przetwarzanie danych, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz, że zostałem(am) poinformowany (a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.